భిన్నత్వం

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. భిన్నత్వము యొక్క ప్రత్యామ్నాయ రూపం.

భేదము