లక్షణములు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. లక్షణము యొక్క బహువచన రూపం.