వాడుకరి:Srinivasa

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

నమస్కారము, నా పేరు దాట్ల శ్రీనివాసరాజు. నా గురించి మీరు శ్రీనివాస లో చూడండి.

తెలుగు పదాలు[<small>మార్చు</small>]

పదముఅర్దము / వివరణ
అందిపొందినవాడు దూరపు చుట్టము

ఆంగ్ల పదాలు[<small>మార్చు</small>]

పదముఅర్దము / వివరణ
Hamlet కుగ్రామం
Etiquette మంచి నడవడిక
Siesta మధ్యాహ్న భోజనం తర్వాత తీసే కునుకు
Sacrilege అపవిత్రమైన చర్య
Superstition మూఢ నమ్మకం
Omen శకునం
Salvation ముక్తి
Deleterious హానికరమైన
Usage: A guest speaker came to the high school to warn the students about the deleterious effects of smoking.
Obtrude To impose (oneself or one's ideas) on others with undue insistence or without invitation.
Usage: He never hesitated to obtrude his opinion on others, believing that everyone must value what he had to say.

ఉపయోగయోగ్యమైనవి[<small>మార్చు</small>]

ఉపయోగయోగ్యమైనవి

Winking అంటే ఒక కన్ను కొట్టడం, Blinking అంటే సాదారణంగా రెండు కళ్ళూ కొట్టడం.

నా ప్రయోగశాల[<small>మార్చు</small>]

  1. పదప్రయోగాలు
  2. మూస