విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 ఆగష్టు 19

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పింక్ రంగు గులాబీ పువ్వు

గులాబి     నామవాచకం


ఒక రకమైన అందమైన పువ్వు. దీని నుండి రోజ్ వాటర్ అనే పరిమళద్రవ్యం తయారుచేస్తారు.