విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూన్ 11

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఝరము(నది)

ఝరము     నామవాచకము


  • నది