విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూన్ 12

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వివిద జాతుల టమేటాలు.

టమేటా     నామవాచకము


  • రామమునక్కాయ