విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూన్ 13

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
గంట యొక్క ధ్వని ఠంకారము

ఠంకారము     నామవాచకము


  • గంట యొక్క ధ్వని