విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూన్ 16

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
జీవకణ నిర్మాణ వివరణా చిత్రము.

జీవకణము     నామవాచకము


  • ఇది జీవుల శరీరానికి ఆధారభూతమైన అతిచిన్న భాగము.