విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూన్ 17

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తండ్రీకొడుకులు.

తండ్రి     నామవాచకము


అయ్య, నాన్న, జనకుడు