విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూన్ 22

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్రాత పలక

పలక     నామవాచకము


వ్రాయడానికి ఉపయోగపడే పలక.