విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూన్ 24

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చిత్రవర్ణాలు కలిగిన బకము (కొంగ)

బకము     నామవాచకము


కొంగ