విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూన్ 27

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
దిక్పాలకుడైన యముడు

యముడు     నామవాచకము


సూర్య తనయుడు, సంజ్ఞా పుత్రుడు.