విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూన్ 28

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తిరుమలేశుని రథము

రథము     నామవాచకము


ఇది ఒక వాహనము.