విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూన్ 30

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వల విసరుతున్న జాలరులు

వల     నామవాచకము


దారములతో రంధ్రములు ఉండేలా అల్లబడిన వస్త్రము.