విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూన్ 6

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
గదను పట్టుకున్న ఆంజనేయులు.

గద     నామవాచకము


  • ఒక వైపు లావుగా వుండి యుద్ధము చేయడానికి ఉపయోగించే ఒకవస్తువు.