విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూన్ 8

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ChessStartingPosition.jpg

చదరంగము     నామవాచకము


  • యుద్ధరంగాన్ని పోలిన ఒకఆట.