విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూలై 11

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కీటకము

కీటకము     నామవాచకము


కీటకము అంటే చిన్న ప్రాణి.