విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూలై 14

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సానపెట్టని కెంపు

కెంపు     నామవాచకము


కెంపు అంటే నవరత్నాలలో ఒకటి.