విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూలై 15

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కేశములు

కేశములు     నామవాచకము


కేశములు అంటే వెంట్రుకలు. ఇతర నమాలు జుట్టు, వెంట్రుకలు, కురులు, శిరోజాలు, జుత్తు.