విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూలై 16

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కైలాసములో సభతీరిన శివుడు

కైలాసము     నామవాచకము


కైలాసము అంటే పరమశివుని నివాసం.