విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూలై 17

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కొబ్బరిచెట్టు

కొబ్బరిచెట్టు     నామవాచకము


కొబ్బరిచెట్టు ఇది ఒక ఏకదళ బీజానికి చెందిన చెట్టు. నూనె ఉత్పత్తి చేసే ఫలాలను ఇచ్చే చెట్లలో ఇది ఒకటి.