విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూలై 23

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఖిన్నుడు     నామవాచకము
ఖిన్నుడు బదులు పలుకలేని స్థితిలో ఉన్న పురుషుడు.