విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూలై 24

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఖీర్

ఖీర్     నామవాచకము


ఖీర్ అంటే పాలతో తయారు చేసే చిక్కని పానీయం.