విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూలై 26

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఖూనీ     నామవాచకము
ఖూనీ అంటే హత్య.