విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూలై 27

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఖేదము     నామవాచకము
ఖేదము తీవ్రమైన అయిష్టతను తెలుయజేసే భావము