విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూలై 28

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఆహారం కొరకు వరుసలో ఖైదీలు

ఖైదీ     నామవాచకము


ఖైదీ అంటే ఖైదు చేయబడిన వాడు.