విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూలై 3

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
జనపనార సంచి

సంచి     నామవాచకము


ఏదైనా వస్తువులను సులభంగా తీసుకెళ్లడానికి వాడే సాధనం. bag