విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూలై 30

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఆసియా ఖండము

ఖండము     నామవాచకము


ఖండము అంటే ఖండితమైన ముక్క..