విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూలై 6

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
దగ్గుతున్న పిల్లవాడు

క్షయ     నామవాచకము


శ్వాసకోశ సంబంధిత వ్యాధి. tuberculosis