విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూలై 8

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కన్ను

కన్ను     నామవాచకము


శరీరావయవాలలో కన్ను ఒకటి. ఇది జ్ఞనేంద్రియాలలో ఒకటి.