విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూలై 9

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కాలువ

కాలువ     నామవాచకము


కాలువ అంటే మానవ నిర్మిత నీటి ప్రవహము.