విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 డిసెంబరు 10

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పైకప్పు

పైకప్పు     నామవాచకం


పైకప్పూంటే పైన కప్పబడినది.