విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 నవంబరు 21

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇంటి పైకప్పు.

పైకప్పు     నామవాచకం


పైకప్పు అంటే పైన కప్పి ఉంచినది లేక పైన కప్పుగా ఉండేది.