విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 మే 23

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇల్లు

ఇల్లు     నామవాచకం


  • నివసించడానికే వాడే సురక్షితమైన ప్రదేశం, నిర్మాణము