విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 మే 30

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఐదు వేళ్ళు

ఐదు     విశేషణము


*అంకెలలో(లెక్కించటంలో) ఐదవది.