విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 సెప్టెంబరు 10

విక్షనరీ నుండి
టిబెట్ ప్రాంతపు చిత్రపటము.

టిబెట్     నామవాచకం


టిబెట్ ఆసియా ఖండంలోని ప్రాంతము.