విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 సెప్టెంబరు 11

విక్షనరీ నుండి

టీకా     నామవాచకం
టీకా అనగా ప్రాణాపాయమైన వ్యాధులు సోకకుండా పిల్లలకు వేసే మందు.