విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 సెప్టెంబరు 3

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కరచాలనం చేసుకొంటున్న చేతులు.

చేయి     నామవాచకం


చేయి మనం పనులను చేసుకోవడానికి పనికివచ్చే అవయవం.