విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 సెప్టెంబరు 5

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పొడుగు చేతుల చొక్కా.

చొక్కా     నామవాచకం


పురుషులు మరియు పిల్లలు శరీర పైభాగాన ధరించే వస్త్రము.