విక్షనరీ:నేటి పదం/2013 జనవరి 1

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
స్వాగతం

స్వాగతము     నామవాచకం


స్వాగతం అంటే ఆహ్వానము (పిలుపు). సుఖము తోడి రాక