విక్షనరీ:నేటి పదం/2013 జనవరి 11

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కంఫ్యూటర్ వేసిన ముగ్గు.

ముగ్గు     నామవాచకం


ముగ్గు అంటే ముంగిట అలంకరణ కొరకు స్త్రీలు భూమి మీ ద వేసే తాత్కాలిక డిజైన్. ఇది అధికంగా భారతదేశంలో హిందువులు మాత్రమే వేస్తారు.