విక్షనరీ:నేటి పదం/2013 జనవరి 12

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
షట్చక్రాలను సూచించే పటం - 18వ శతాబ్దానికి చెందిన చిత్రం - కాంగ్రా శైలి

మూలాధార చక్రము     నామవాచకం


విద్యలోను, వివిధ తంత్రములలోను చెప్పిన ప్రకారము మానవుని శరీరం లోని వెన్నుపూసలో ఉండే , దిగువ చెప్పిన ఆరు సూక్ష్మ స్థానాలను షట్చక్రాలు లలో మూలాధార చక్రం ఒకటి అంటారు :