విక్షనరీ:నేటి పదం/2013 జనవరి 16

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మొగ్గల మద్య గులాబీ

మొగ్గ     నామవాచకం


మొగ్గఅంటే వికసించ వలసిన పువ్వు.