విక్షనరీ:నేటి పదం/2013 జనవరి 18

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
Rama, Sita, and Lakshmana at the Hermitage of Bharadvaja Page from a dispersed Ramayana (Story of King Rama), ca. 1780.jpg

మౌని     నామవాచకం


మౌని అంటే మౌనం వహించిన వాడు అని అర్ధం. మునులను కూడా మౌని అంటారు.