విక్షనరీ:నేటి పదం/2013 జనవరి 19

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మందారం

మందారం     నామవాచకం


మేఘావరణము

  • ఒక కల్ప వృక్షము
  • బాడిదము
  • మందారం అంటే ఒక పువ్వు.ఈ పూలు రకరకాల రంగులలో చాల ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి.