విక్షనరీ:నేటి పదం/2013 జనవరి 22

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
యుద్ధ భూమికి తరలి వెళుతున్న యుద్ధ శకటం.

యుద్ధము     నామవాచకం


యుద్ధము అంటే రెండు రాజ్యాల మద్య భూమిని జయించడానికి జరిగే పోరు.