విక్షనరీ:నేటి పదం/2013 జనవరి 23

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
యూదులు

యూదుడు     నామవాచకం


యూదుడు అంటే యూదుదేశములో నివసిస్తున్న వాడు.