విక్షనరీ:నేటి పదం/2013 జనవరి 25

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బిర్ల మందిరంలో ఉన్న యోగి శిల్పం

యోగి     నామవాచకం


యోగి అంటే యోగాభ్యాస విద్య తెలిసిన వాడు.