విక్షనరీ:నేటి పదం/2013 జనవరి 26

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
యంత్రము

యంత్రము     నామవాచకం


యంత్రము అంటే మానవనిర్మిత అధికంగా పనిచేయకలిగిన పరికరము.