విక్షనరీ:నేటి పదం/2013 జనవరి 30

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

రీతి     నామవాచకం
రీతి ఆంటే విధానం మరియు తీరు పదాలకు మారు పదము